سه تار هرگونه پیشنهادات وانتقادات خود را ازطریق جیمیل ویا سامانه پیام کوتاه اطلاع دهید. ممنون ازهمه بازدیدکنندگان عزیز .................................. ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ................................ هرگز دلم از یاد تو غافل نشود گر جان بشود مهر تو از دل نشود افتاده ز روی تو در آیینهٔ دل عکسی که به هیچ وجه زایل نشود http://setarbehrouz.mihanblog.com 2020-08-12T20:28:12+01:00 text/html 2019-12-08T17:51:51+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . آلبوم جدید همایون شجریان http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1500 <span style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;آلبوم «افسانه‌ چشمهایت»</span><br style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;"><br style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;"><span style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; اثری از: #همایون_شجریان، #علیرضا_قربانی و #مهیار_علیزاده</span><br style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;"><br style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;"><br style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;"><span style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;">لینک خرید نسخه‌ی دیجیتال:</span><br style="color: rgb(62, 63, 60); font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;"><a href="http://jvan.me/1EVW" target="_blank" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(151, 1, 1); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: Lora, serif; font-size: 14px; text-align: right;"></a> <div><br></div><div><a href="http://jvan.me/1EVW" target="" title="">کلیک کنید</a></div> text/html 2019-10-03T06:23:25+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . محصولات موسیقی http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1499 <pre id="link_code" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; white-space: pre-wrap; padding: 9.5px; line-height: 1.42857; color: rgb(51, 51, 51); word-break: break-all; word-wrap: break-word; background-color: rgb(245, 245, 245); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-radius: 4px; direction: ltr !important;"><br></pre><table width="100%" border="0" dir="rtl" style="font-size: 7pt ;background: #ffffff; ;line-height: 2.5;border-collapse: collapse;font-family: tahoma, " iranian="" sans',="" sans-serif'="" cellpadding="5" class="fr_matrix_matrix"><tbody><tr><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><br></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><br></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/60438-مجموعه-ردیف-نوازی-و-ردیف-آوازی?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/radif navazi.gif" alt="خرید اینترنتی مجموعه ردیف نوازی و ردیف آوازی" title="خرید اینترنتی مجموعه ردیف نوازی و ردیف آوازی"></div><br>مجموعه ردیف نوازی و ردیف آوازی</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">15,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=126&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td></tr><tr><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/115997-صد-سال-تار-+-صد-سال-سه-تار?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/14/Images/29/Large/1.jpg" alt="خرید اینترنتی صد سال تار + صد سال سه تار" title="خرید اینترنتی صد سال تار + صد سال سه تار"></div><br>صد سال تار + صد سال سه تار</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=151&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/128361-مجموعه-آثار-صوتی-و-تصویری-استاد-جلیل-شهناز?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/14/Images/29/Large/jalilshahnaz.jpg" alt="خرید اینترنتی مجموعه آثار صوتی و تصویری استاد جلیل شهناز" title="خرید اینترنتی مجموعه آثار صوتی و تصویری استاد جلیل شهناز"></div><br>مجموعه آثار صوتی و تصویری استاد جلیل شهناز</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">15,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=154&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/76063-مجموعه-آهنگ-های-بی-کلام-سنتی?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="" alt="خرید اینترنتی مجموعه آهنگ های بی کلام سنتی" title="خرید اینترنتی مجموعه آهنگ های بی کلام سنتی"></div><br>مجموعه آهنگ های بی کلام سنتی</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=133&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td></tr><tr><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/64220-مجموعه-آثار-اساتید-سنتور?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/1.jpg" alt="خرید اینترنتی مجموعه آثار اساتید سنتور" title="خرید اینترنتی مجموعه آثار اساتید سنتور"></div><br>مجموعه آثار اساتید سنتور</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=128&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/55714-مجموعه-آثار-همایون-شجریان?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/homayoon.jpg" alt="خرید اینترنتی مجموعه آثار همایون شجریان" title="خرید اینترنتی مجموعه آثار همایون شجریان"></div><br>مجموعه آثار همایون شجریان</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=122&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/86448-کنسرت-سه-گانه-استاد-محمدرضا-لطفی?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/d9ade81f086c78ea7c350b14795e96c1.jpg" alt="خرید اینترنتی کنسرت سه گانه استاد محمدرضا لطفی" title="خرید اینترنتی کنسرت سه گانه استاد محمدرضا لطفی"></div><br>کنسرت سه گانه استاد محمدرضا لطفی</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">15,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=145&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td></tr><tr><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/115831-اجرای-صوتی-کتابهای-آموزش-سه-تار-استاد-جلال-ذوالفنون?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/14/Images/29/Other/29_g50c838bbd4b8d/zolfonooon.jpg" alt="خرید اینترنتی اجرای صوتی کتابهای آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون" title="خرید اینترنتی اجرای صوتی کتابهای آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون"></div><br>اجرای صوتی کتابهای آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">15,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=148&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/55286-پکیج-طلایی-همای-و-گروه-مستان?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/8caa3495/mastan&amp;homay.gif" alt="خرید اینترنتی پکیج طلایی همای و گروه مستان" title="خرید اینترنتی پکیج طلایی همای و گروه مستان"></div><br>پکیج طلایی همای و گروه مستان</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">25,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=1311&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/59642-مجموعه-آلبوم-های-استاد-حسین-خواجه-امیری?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="" alt="خرید اینترنتی مجموعه آلبوم های استاد حسین خواجه امیری" title="خرید اینترنتی مجموعه آلبوم های استاد حسین خواجه امیری"></div><br>مجموعه آلبوم های استاد حسین خواجه امیری</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=127&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td></tr></tbody></table> <table width="100%" border="0" dir="rtl" style="font-size: 7pt ;background: #ffffff; ;line-height: 2.5;border-collapse: collapse;font-family: tahoma, " iranian="" sans',="" sans-serif'="" cellpadding="5" class="fr_matrix_matrix"><tbody><tr><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/54748-مجموعه-ی-پنجاه-سال-موسیقی-ایرانی?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/50sal.jpg" alt="خرید اینترنتی مجموعه ی پنجاه سال موسیقی ایرانی" title="خرید اینترنتی مجموعه ی پنجاه سال موسیقی ایرانی"></div><br>مجموعه ی پنجاه سال موسیقی ایرانی</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=119&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/52587-کنسرت-پروردگار-مست-و-ملاقات-با-دوزخیان?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://irpassage.com/userfiles/image/amrica&amp;canada0.jpg" alt="خرید اینترنتی کنسرت پروردگار مست و ملاقات با دوزخیان" title="خرید اینترنتی کنسرت پروردگار مست و ملاقات با دوزخیان"></div><br>کنسرت پروردگار مست و ملاقات با دوزخیان</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=117&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/60438-مجموعه-ردیف-نوازی-و-ردیف-آوازی?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/radif navazi.gif" alt="خرید اینترنتی مجموعه ردیف نوازی و ردیف آوازی" title="خرید اینترنتی مجموعه ردیف نوازی و ردیف آوازی"></div><br>مجموعه ردیف نوازی و ردیف آوازی</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">15,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=126&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td></tr><tr><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/115997-صد-سال-تار-+-صد-سال-سه-تار?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/14/Images/29/Large/1.jpg" alt="خرید اینترنتی صد سال تار + صد سال سه تار" title="خرید اینترنتی صد سال تار + صد سال سه تار"></div><br>صد سال تار + صد سال سه تار</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=151&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/128361-مجموعه-آثار-صوتی-و-تصویری-استاد-جلیل-شهناز?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/14/Images/29/Large/jalilshahnaz.jpg" alt="خرید اینترنتی مجموعه آثار صوتی و تصویری استاد جلیل شهناز" title="خرید اینترنتی مجموعه آثار صوتی و تصویری استاد جلیل شهناز"></div><br>مجموعه آثار صوتی و تصویری استاد جلیل شهناز</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">15,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=154&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/76063-مجموعه-آهنگ-های-بی-کلام-سنتی?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="" alt="خرید اینترنتی مجموعه آهنگ های بی کلام سنتی" title="خرید اینترنتی مجموعه آهنگ های بی کلام سنتی"></div><br>مجموعه آهنگ های بی کلام سنتی</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=133&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td></tr><tr><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/64220-مجموعه-آثار-اساتید-سنتور?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/1.jpg" alt="خرید اینترنتی مجموعه آثار اساتید سنتور" title="خرید اینترنتی مجموعه آثار اساتید سنتور"></div><br>مجموعه آثار اساتید سنتور</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=128&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/55714-مجموعه-آثار-همایون-شجریان?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/homayoon.jpg" alt="خرید اینترنتی مجموعه آثار همایون شجریان" title="خرید اینترنتی مجموعه آثار همایون شجریان"></div><br>مجموعه آثار همایون شجریان</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=122&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/86448-کنسرت-سه-گانه-استاد-محمدرضا-لطفی?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/d9ade81f086c78ea7c350b14795e96c1.jpg" alt="خرید اینترنتی کنسرت سه گانه استاد محمدرضا لطفی" title="خرید اینترنتی کنسرت سه گانه استاد محمدرضا لطفی"></div><br>کنسرت سه گانه استاد محمدرضا لطفی</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">15,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=145&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td></tr><tr><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/115831-اجرای-صوتی-کتابهای-آموزش-سه-تار-استاد-جلال-ذوالفنون?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/14/Images/29/Other/29_g50c838bbd4b8d/zolfonooon.jpg" alt="خرید اینترنتی اجرای صوتی کتابهای آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون" title="خرید اینترنتی اجرای صوتی کتابهای آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون"></div><br>اجرای صوتی کتابهای آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">15,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=148&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/55286-پکیج-طلایی-همای-و-گروه-مستان?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/8caa3495/mastan&amp;homay.gif" alt="خرید اینترنتی پکیج طلایی همای و گروه مستان" title="خرید اینترنتی پکیج طلایی همای و گروه مستان"></div><br>پکیج طلایی همای و گروه مستان</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">25,000 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=1311&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td><td style="padding: 6px 0 ;width: 33%;text-align:center;border:solid #e0e0e0 4px "><a target="_blank" style="text-decoration: none; color : 000000" href="http://baba-shop.ir/59642-مجموعه-آلبوم-های-استاد-حسین-خواجه-امیری?bz=63393&amp;wid=63393" class="fr_matrix_link"><div class="container-image" style="width:100%;height:200px;overflow:hidden"><img class="fr_matrix_image" width="90%" src="" alt="خرید اینترنتی مجموعه آلبوم های استاد حسین خواجه امیری" title="خرید اینترنتی مجموعه آلبوم های استاد حسین خواجه امیری"></div><br>مجموعه آلبوم های استاد حسین خواجه امیری</a><br><span class="fr_matrix_price" style="color: #e04a3f !important;font-weight: bold;">9,800 تومان</span><br><a target="_blank" href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=127&amp;vendor=548&amp;bz=63393" class="fr_matrix_buy_link"><img src="http://d20.ir/14/Images/148/Other/148_g55bda30bc7297/buy.png" width="160" height="60"></a></td></tr></tbody></table> text/html 2019-09-09T22:46:19+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . آرشیو تصویری موسیقی سنتی http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1497 <div style="text-align: center;"><a href="http://baba-shop.ir/77547-فول-آرشیو-تصویری-موسیقی-سنتی?bz=63393&amp;wid=63393" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/50.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 23.1617px; text-align: -webkit-right;">ابتدا این مجموعه را از طریق کلیک کردن بر روی دکمه ی \"خرید\" سفارش دهید ( وارد کردن آدرس پستی و ..)</span><br style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 23.1617px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 23.1617px; text-align: -webkit-right;">محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید</span><br style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 23.1617px; text-align: -webkit-right;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 23.1617px; text-align: -webkit-right;">سپس هزینه را به مامور پست بپردازید</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 23.1617px; text-align: -webkit-right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23.1617px; text-align: right; background-color: rgb(240, 247, 249);">نام كالا :</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23.1617px; text-align: right; background-color: rgb(240, 247, 249);">&nbsp;فول آرشیو تصویری موسیقی سنتی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23.1617px; text-align: right; background-color: rgb(240, 247, 249);">قیمت :</b><span class="price-new" style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23.1617px; text-align: right; background-color: rgb(240, 247, 249);">180,000 تومان</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23.1617px; text-align: right; background-color: rgb(240, 247, 249);">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23.1617px; text-align: right; background-color: rgb(240, 247, 249);"><a href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?id=77547&amp;bz=63393" style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23.1617px; text-align: right; background-color: rgb(240, 247, 249);">خرید مستقیم</a><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial; font-size: 23.1617px; text-align: right; background-color: rgb(240, 247, 249);">&nbsp;</span></div> text/html 2019-07-01T06:57:53+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . نت آهنگ شور عشق http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1496 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://dl.notkade.com/wp-content/uploads/2015/10/shoore_eshgh.jpg" alt=""> text/html 2019-06-11T11:21:44+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . .... http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1495 http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=110&amp;vendor=548&amp;bz=63393 text/html 2018-07-20T06:57:17+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . باگ های گرز http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1494 <div class="web-kala" style="text-align:center;"><a href="http://Arash.sanafa.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D8%A8%D8%A7%DA%AF+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D8%B2.html?fid=2794"  ="">مجموعه باگ های گرز</a><br><img src="http://sanafa.ir/./images/8744 باگ گرز نسخه ی اصلی.png"><br>قیمت:200000ریال<br><p style="text-align:center"><span style="font-size:20px"><span style="color:#ff0000">اموزش مجموعه باگ های گرز</span></span></p><p style="text-align:center"><span style="font-size:18px">ما در این مجموعه بهترین &nbsp;و کار آمد ترین باگ های گرز را برای شما قرار دادیم. </span></p><p style="text-align:center"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/v8vx_اموزش_باگ_گرز_نسخه_ی_اصلی.png" style="height:345px; width:700px"></p><p><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:16px">مجموعه باگ های گرز ما شامل باگ های زیر است:</span></span></p><p>اموزش باگ سرباز </p><p>اموزش باگ خسته نشدن قهرمان </p><p>اموزش باگ شکستن ضد ضربه قهرمان های حریف</p><p>اموزش باگ تاخیر</p><p>و.....</p><p> </p><p><span style="color:#ff0000"><span style="font-size:16px">توضیحات در مورد باگ ها:</span></span></p><p> </p><p><span style="color:#ff0000">اموزش باگ سرباز :</span> ما در این باگ به شما یاد میدهیم که چگونه با داشتن 1 سرباز با قدرت پایین &nbsp;یک سرباز دشمن &nbsp;را با قدرت بسیار بالا بزنید &nbsp;و شکست بدید</p><p> </p><p><span style="color:#ff0000"> باگ خسته نشدن قهرمان:</span> بعد از نبرد قهرمان شما خسته است و باید 40-45 دقیقه صبر کرنید تا از خسته گی در بیاد . ما با این باگ دیگر منتظر از خدر امدن از خستهگی &nbsp;قهرمان نمیمونیم و پشت سر هم با یک قهرمان به نبرد میریم .</p><p> </p><p><span style="color:#ff0000">باگ شکستن ضد ضربه ی قهرمان حریف:</span> ایا &nbsp;دوست دارید زمانی که قهرمان حریف &nbsp;نیروی ضد &nbsp;ضربه ی قهرمان &nbsp;خود را فعال کرده بتوانید به قهرمانش حمله کنید. ما این کار را در این محصول به شما یاد میدیم</p><p> </p><p><span style="color:#ff0000">اموزش باگ تاخیر:</span>ما در این باگ به شما یاد میدیم که زود تر از بقیه وارد بازی شوید ودشمنانتان نتوانند برای مدت چند دقیقه به بازی بیایند . البته نیاز به سرعت عمل زیادی دارد . </p><p> </p><p><span style="color:#ff0000">اموزش باگ های دیگر :</span>................</p><p> </p><p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:#ff0000">همان طور که میبینید این محصول باور نکردنی است شما در کجا دیدید که کلی باگ رو با قیمت بسیار پایین یعنی فقط 20 هزار تومان بفروشند.این محصول بینظیره.</span></span></p><p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">این باگ ها کاملا تست شده و سنجیده &nbsp;شده است و به صورت 100درصد &nbsp;تضمینی اجرا میشود.</span></span></p><p style="text-align:center"><span style="font-size:16px">توجه نمایید درصورتی که ایمیل ندارید کادر پایین را به صورت a@a.com پر کنید.</span></p></div> text/html 2018-06-28T13:46:49+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com شبنم تهرانی مولانا http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1493 <div>امروز فغان عاشقان را</div><div>بشنو که تو را زیان ندارد</div><div><br></div><div>هر ذره پر از فغان و ناله‌ست</div><div>اما چه کند زیان ندارد</div><div><br></div><div>رقص است زبان ذره زیرا</div><div>جز رقص دگر بیان ندارد</div><div><br></div><div><br></div><div>#مولانای_جان</div> text/html 2016-02-15T09:24:53+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com شبنم تهرانی جشنواره وب شروع شد / اگر تمایل دارید می توانید به سه تار رأی دهید http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1492 هشتمین جشنواره وب ایران آغاز به کار کرد. در این جشنواره، مردم می توانند به سایت مورد علاقه خود رأی دهند.<br><br>سه تار در اولین حضور خود در این جشنواره در سال 93 ، توانست به میان 10 کاندیدای نهایی این رقابت راه یابد و در نهایت، بیشترین رأی مردمی را از آن خود کند و به لطف خدا و مردم، منتخب مردم ایران شود.<br><br>امسال نیز سه تار همانند سال قبل در هشتمین جشنواره وب ایران شرکت کرده است.<br><br>در جشنواره وب امسال 12553 وب سایت شرکت کرده اند.<br><br><span style="font-weight: bold;">برای کسب اطلاعات بیشتر و دادن رأی مثبت به وبسایت سه تار در این جشنواره می توانید <a target="_blank" href="http://www.iwmf.ir/website/12159">اینجا</a> کلیک کنید و بر روی آیکو<a href="http://setar2.ir/" target="" title="">ن <img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1394/11/24/555662_654.png" title="جشنواره وب شروع شد / اگر تمایل دارید می توانید به عصر ایران رأی دهید (+لینک)" alt="جشنواره وب شروع شد / اگر تمایل دارید می توانید به عصر ایران رأی دهید (+لینک)" style="border: medium none;" class="img-responsive" height="32" width="32"></a>&nbsp; کلیک کنید <span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">و سپس ایمیل تان را وارد کنید. (اگر مایل هستید / با سپاس)</span></span>.</span> text/html 2016-02-15T09:18:59+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com شبنم تهرانی اجرای قطعات یک آلبوم خاطره‌انگیز / مسعود شعاری با ارکستر سمفونیک تهران روی صحنه رفت http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1491 <img id="ctl00_cpMain_imgNews" class="nbimg" src="http://www.honaronline.ir/Image/News/2016/2/68062_635911281056823409_m.jpg" style="height:180px;width:260px;border-width:0px;"><br><br>در این اجرا قطعاتی از آلبوم "سیر" که یکی از خاطره‌انگیزترین و نو‌پردازانه‌ترین آلبوم‌های زمان خود بود به همراه قطعات جدید اجرا شد. <p style="text-align: justify;">در آغاز برنامه مسعود شعاری و درشن آناند -نوازنده تبلا- به روی صحنه آمدند و برنامه را با اجرای قطعه "سیر" در بیات اصفهان آغاز نمودند تا پس از این دونوازی و با تشویق حضار صحنه ترک کنند و پس از اندکی وقفه مجدداً و این بار به همراه سینا شعاری نوازنده گیتار به صحنه باز گردند و قطعه‌ای جدید را اجرا کنند تا با این مقدمه بخش اصلی کنسرت آغاز شود.</p> <p style="text-align: justify;">در میان تشویق حضار، اعضای ارکستر سمفونیک تهران که در شب‌های گذشته دو اجرای بی‌نظیر را پشت سر گذاشته بودند به رهبری بردیا کیارس وارد صحنه شدند و به همراه آنان مسعود شعاری، سینا شعاری (بربت)، درشن آن‌اند، نیما جوزی (نی) و آرش قلی پور (تنبک) نیز در ردیف اول ارکستر قرار گرفتند.</p> <p style="text-align: justify;">اجرای قطعه "حضور" در ماهور و برای ارکستر در ماژور فضای دلنشینی را برای مخاطب ایجاد می‌کرد به خصوص برای آن دسته از مخاطبان که این آلبوم را از ۱۴ سال پیش می‌شنیدند، اجرای زنده آن حال و هوای خاصی داشت.</p> <p style="text-align: justify;">قطعه "سیر" برای بار دوم و این بار به همراهی ارکستر اجرا شد و نکته قابل آن، این است که این قطعه در بیات اصفهان ساخته شده ملهم از یک ملودی کردی (تصنیف آمان هی آمان) است و از آنجا که آواز اصفهان منطبق بر گام مینور است اجرای آن با همراهی ارکستر بسیار شنیدنی می‌شود و ارکستر سمفونیک تهران این کار را به زیبایی اجرا کرد.</p> <p style="text-align: justify;">قطعه "شور عشق" در دستگاه شور از دیگر قطعاتی بود که در این برنامه اجرا شد. این قطعه همان‌طور که از نامش پیداست در دستگاه شور ساخته شده که به جهت هماهنگی با ارکستر، از فواصل ربع پرده صرف نظر شده و همین نکته حالت مرموزی را به ملودی این قطعه داده است. حسی از اضطراب همراه شوریدگی شنونده را درگیر خود می‌کند که شنیدن اجرای زنده این شوریدگی را دو چندان کرده است.<br> <br> اما به غیر از قطعات آلبوم "سیر" قطعاتی از ساخته‌های کریستف رضاعی و یک قطعه از سینا شعاری نیز اجرا شد که فضای متناسبی با برنامه داشت اگرچه لطف قطعات آلبوم "سیر" را نداشت اما شب خاطره‌انگیزی را برای حضار در سالن رقم زد.</p> <p style="text-align: justify;">در پایان برنامه و در خلال تشویق حضار، کریستف رضاعی که حالا این روزها بسیار بیشتر از ۱۴ سال پیش شناخته شده و هواداران پر و پا قرصی پیدا کرده، به روی صحنه ظاهر شد. با دیدن چهره مسعود شعاری و کریستف رضاعی به راحتی می‌شد این ۱۴ سال را لحظه‌ای سیر کرد. آلبوم "سیر" در سال ۱۳۸۰ و به عنوان چهارمین اثر منتشر شده توسط نشر نوپا و متفاوت آن زمان، یعنی نشر "هرمس"؛ وارد بازار شد و توانست جریانی نو برای موسیقی سنتی ایجاد کند. جریانی که اگرچه استادانی نظیر حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان آغازگر آن بودند اما "سیر" در آن زمان شاید اولین آلبوم از این نوع موسیقی بود‌.</p> text/html 2016-01-09T17:20:48+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . بزرگداشت استاد فقید «فرامرز پایور» برگزار می‌شود http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1490 <p style="text-align: justify;" align="center">مراسم بزرگداشت زنده یاد «فرامرز پایور» آهنگساز و نوازنده سنتور، امشب (شنبه ۱۹ دی) با همکاری مرکز اسناد کتابخانه ملی و موسسه شهر آفتاب، با سخنرانی و پیام هایی از عبدالوهاب شهیدی، نادر گلچین و حسن ناهید و همچنین اجرای گروه سروش در سالن کتابخانه ملی شیراز برگزار می شود.</p><p style="text-align: justify;" align="center"><img class="size-medium wp-image-88537" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2016/02/1133359-447-b-e1443355179478-370x225.jpg" alt="فرامرز پایور" height="225" width="370"></p> <p style="text-align: justify;" align="center">به گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»، برای سخنرانی در این برنامه از عبدالوهاب شهیدی، نادر گلچین و حسن ناهید دعوت شده که شهیدی و گلچین به دلیل وضعیت جسمی نامناسبشان امکان حضور را نداشتند که هر یک پیامی درباره استاد پایور برای این مراسم ارسال کرده اند که خلال برنامه پخش خواهد شد. همچنین حسن ناهید نیز به سخنرانی خواهد پرداخت.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">در این مراسم به نقش مهم استاد پایور در بازسازی تصانیف قدما اشاره خواهد شد که طی آن نمونه هایی از این آثار برای حاضران در سال پخش می شود. همچنین در بخش دیگری از این برنامه گروه«سروش» که سابقه برگزاری کنسرت با استاد پایور را دارد نیز به اجرای قطعاتی خواهد پرداخت. این گروه برنامه اش را در دو بخش دستگاه شور و آواز افشاری اجرا می کند.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">گروه «سروش» را در این اجرا مسعود نامداری (کمانچه)، ارسلان تجویدی (قیچک)، مسعود قاسمی (کمانچه دوم)، ستار سلطان فر و مسعود مصلی نژاد (تار)، مهدی زارع (تار باس)، علیرضا صدیقی نسب (سنتور باس)، صادق شریعتی (تنبک)، آرش بیات (عود) و مسیح افقه (سنتور) تشکیل می دهند.</p> text/html 2015-12-16T09:57:57+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . عکسی دیده نشده از استاد «شهرام ناظری» در دوران سربازی http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1489 <img src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/12/336966_424-e1450211578368.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" vspace="45" width="680" height="617" hspace="45"> text/html 2015-11-22T08:32:07+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . دانلودآلبوم موسیقی «خداوندان اسرار»به خوانندگی «همایون شجریان» http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1488 <div align="center">آلبوم موسیقی<span style="text-decoration: underline;"><strong> «خداوندان اسرار»</strong></span> جدید‌ترین اثر «همایون شجریان» و «سهراب پورناظری» از صبح امروز اول آذرماه، منتشر و در دسترس مخاطبین قرار گرفت. </div><p style="text-align: justify;" align="center">به گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»، «خداوندان اسرار» اولین اثر از پروژهٔ «آیینه‌ها» ست که قرار است در پنج سی‌دی در قالب آلبوم‌های صوتی و تصویری خداوندان اسرار، آیینه‌ها و مستندی با نام «آن سوی آیینه‌ها» به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد منتشر شود.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">در این اثر علاوه بر ساخته‌های سهراب پورناظری، قطعه‌ای از استاد «کیخسرو پورناظری» با نام «یاوران» آمده است که پیش از این در آلبوم «حیرانی» منتشر شده بود. «خداوندان اسرار» شامل دو بخش است که در بخش اول «ساز و آواز» بداهه در مقام اصفهان با اشعاری از مولوی و در بخش دوم روایتی با نام «رهایی» در سه پرده «مهتاب، خداوندان اسرار، جانی و صد آه» بر روی اشعاری از خیام، مولوی و حافظ برای علاقه‌مندان عرضه شده است. گفتنیست قطعات این اثر، چندی پیش در کنسرت «آیینه‌ها» در شهرهای مختلف ایران، اروپا و آفریقا اجرا شده است.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">شایان ذکر است که در این اثر «آزاد میرزاپور» بربت، «حسین رضایی‌نیا» دف، «همایون نصیری» سازهای کوبه‌ای، «آیین مشکاتیان» کوزه، «محمت اکاتای» سازهای کوبه‌ای، «آرشاک ساهاکیان» دودوک، «آرین کشیشی» گیتار بیس و «سهراب پورناظری» تنبور نواخته‌اند. مراحل ضبط آن نیز در کشورهای ایران، ترکیه و آمریکا انجام گرفته است.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">علاقه مندان برای تهیه آلبوم موسیقی <span style="text-decoration: underline;"><strong>«خداوندان اسرار»</strong> </span>به صورت نسخه اصلی می توانند به مراکز معتبر فروش محصولات فرهنگی و هنری سراسر کشور مراجعه نمایند. همچنین در ادامه می توانید دموی این آلبوم را با اجازه صاحب اثر آنلاین بشنوید و در صورت تمایل، نسخه دیجیتال این اثر را از طریق سایت «بییپ تونز» خریداری و به صورت قانونی دانلود نمایید.</p> <p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://beeptunes.com/album/67885333?utm_source=musiceiranian&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=khodavandan-sell" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; background-color: #008080; color: #ffffff;"><strong><span style="background-color: #ff9900;">+</span>دموی قطعات آلبوم «خداوندان اسرار» را آنلاین بشنوید و در صورت تمایل به صورت دیجیتال خریداری و قانونی دانلود کنید</strong></span></a></p> <p style="text-align: justify;" align="center"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>کاورهای آلبوم (برای بزرگنمایی تصاویر، بروی هر یک از عکسها کلیک کنید):</strong></span></em></p> <div id="gallery-1" class="gallery galleryid-93120 gallery-columns-2 gallery-size-medium" align="center"><dl class="gallery-item"><dt class="gallery-icon landscape"> <img src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/11/781447-00101633223p04-370x333.jpg" class="attachment-medium" alt="۷۸۱۴۴۷-۰۰۱۰۱۶۳۳۲۲۳p04" width="370" height="333"> </dt></dl><dl class="gallery-item"><dt class="gallery-icon landscape"> <img src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/11/599137-00101633223p03-370x164.jpg" class="attachment-medium" alt="۵۹۹۱۳۷-۰۰۱۰۱۶۳۳۲۲۳p03" width="370" height="164"> </dt></dl><br style="clear: both"><dl class="gallery-item"><dt class="gallery-icon landscape"> <img src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/11/237181-00101633223p02-370x333.jpg" class="attachment-medium" alt="۲۳۷۱۸۱-۰۰۱۰۱۶۳۳۲۲۳p02" width="370" height="333"> </dt></dl><dl class="gallery-item"><dt class="gallery-icon landscape"> <img src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/11/853108-00101633223p01-370x333.jpg" class="attachment-medium" alt="۸۵۳۱۰۸-۰۰۱۰۱۶۳۳۲۲۳p01" width="370" height="333"> </dt></dl><strong>منبع: </strong>موسیقی ایرانیان </div> text/html 2015-11-16T05:53:22+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . چندنوت فروشی برای سه تار وتار http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1487 <span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;">عشق و جوانی شمامیتوانید این نت را خریداری کنیدقیمت 2000نومان </span><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"></span> برای خرید <a href="http://www.setar2.ir/page/pay" target="" title="">کلیک</a> کنید <br></span> <a href="http://www.noteahang.com/Sheet-%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C/SheetView/600-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C"> <b> </b></a><b>آشفته حالی</b><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"> شمامیتوانید این نت را خریداری کنیدقیمت 2000نومان </span><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"></span> برای خرید <a href="http://www.setar2.ir/page/pay" target="" title="">کلیک</a> کنید </span> <br> <br><b>رقص آرزو</b><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"> شمامیتوانید این نت را خریداری کنیدقیمت 2000نومان </span><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"></span> برای خرید <a href="http://www.setar2.ir/page/pay" target="" title="">کلیک</a> کنید </span><br> <b> رنگ دستمالی</b><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"> شمامیتوانید این نت را خریداری کنیدقیمت 2000نومان </span><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"></span> برای خرید <a href="http://www.setar2.ir/page/pay" target="" title="">کلیک</a> کنید </span><br> <b> بر تربت حافظ</b> &nbsp;<span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"> شمامیتوانید این نت را خریداری کنیدقیمت 2000نومان </span><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"><span id="ctl00_ContentCenter_lblSheetTitle" style="font-family:Arial;font-size:11pt;font-weight:bold;"></span> برای خرید <a href="http://www.setar2.ir/page/pay" target="" title="">کلیک</a> کنید<br><br>درصورت خرید تمام نوتها 2000تومن تخفبف دارد جمع پنج تا نوت باهم 8000تومن <a href="http://www.setar2.ir/page/pay" target="" title="">کلیک</a> فرمایید<br></span><table><tbody><tr><td width="10"><br></td> <td><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td width="10"><br></td><td><br></td></tr></tbody></table><br> text/html 2015-11-03T09:08:23+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . این پیام را همیشه و تا آخر عمرت به یادگار داشته باش http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1486 <div align="center">این پیام را همیشه و تا آخر عمرت به یادگار داشته باش:<br>بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارن، بعد چشمشون به یه گردو می افته دولا میشن تا گردو رو بردارن، الماسه می افته تو شیب زمین، قل میخوره و تو عمق چاهی فرو میره، میدونی چی می مونه؟<br>یه آدم دهن باز....، یه گردوی پوک .... و یه دنیاحسرت....،<br>مواظب الماسهای زندگیمون باشیم، شاید به دلیل اینکه صاحبش هستیم وبودنش برامون عادی شده ارزشش رو از یاد بردیم.<br>الماسهای زندگی:<br>پدر ، مادر ، همسر، فرزند، سلامتی، سرفرازی، خانواده، کار، عشق و ...هستند.<br><br></div> text/html 2015-10-07T05:59:16+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . ترجیح می‌دهم، آزادگی‌ام را حفظ کنم http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1484 <p style="text-align: justify;" align="center">«علی قمصری» آهنگساز و نوازنده‌ی بنام تار در واکنش به حضور خانه موسیقی در تیم برگزارکننده‌ی جشنواره‌ی موسیقی فجر در نامه‌ای سرگشاده، اعتراض خود را به این موضوع نشان داد.</p><p style="text-align: justify;" align="center"><img class="size-medium wp-image-74851" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/04/60ad3813-7737-409e-a4de-c3a3e867a3fb-370x203.jpg" alt="علی قمصری" height="203" width="370"></p> <p style="text-align: justify;" align="center">به گزارش خبرنگار «موسیقی ایرانیان»، علی قمصری در این نامه نوشته است: «دلیل اصرار آقای مرادخانی که کارنامه‌ی روشنی در معاونت هنری دارند، بر دادن امتیاز به تیم خانه‌ی موسیقی برای مدیریت جشنواره‌ی فجر، برای من نامشخص است. جامعه‌ی موسیقی به روشنی اعلام کرده که با شاکله‌ی فعلی خانه‌ی موسیقی مشکلات جدی دارد و دلایل زیادی را تا امروز اعلام کرده که حتی خود آقای مرادخانی قادر به نفی آن‌ها نبوده‌اند.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">این جانب‌داری‌ها که به وضوح در رویکرد خبرگزاری وابسته به ایشان (هنرآنلاین) قابل مشاهده است، علاوه بر این‌که موجب بروز اشتباهات بعدی خواهد شد، بی‌توجهی آشکار به دغدغه‌های جامعه‌ی موسیقی است. چه خوب است به جای این‌که تسهیلات گزینشی برای بعضی از ستارگان موسیقی (دادن امکان تبلیغات شهری و اعطای مجوزهای سریع کنسرت و امکان اجرا در ورزشگاه‌ها، در اختیار قرار دادن فرمایشی شبانه‌روزی سالن‌ها برای فیلم‌برداری و …) قائل شوند، به اصلاح سیستم کلی بپردازند که در آن کل جامعه‌ی موسیقی در نظر گرفته شود.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">جریان جشنواره‌ی فجر نیز همین رویکرد را دنبال می‌کند. پس از خداحافظی سوال‌برانگیز پیروز ارجمند، اجرای کنسرت در سالن‌های حوزه‌ی هنری و کل دانشگاه‌ها ممنوع شد. روند دریافت مجوز از دفتر موسیقی با چالش‌های بسیار مواجه شد. عملا اجرا در فرهنگسراها (غیر از نیاوران) نیز به‌خاطر قوانین دست‌وپا گیر و دریافت وجه غیراستاندارد اماکن، عقلانی نیست. خیلی از موسیقیدان‌ها موسیقی‌شان را زیر لباس هنرهای نمایشی مستتر می‌کنند، چراکه قوانین تئاتر و سینما برای موسیقی آسان‌تر وضع شده است.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">من به‌عنوان یک هنرمند در مواجهه با این سیاست‌گذاری‌ها دو حق انتخاب دارم؛ به مقربونی بپیوندم که از تسهیلات ویژه‌ی نورچشمی‌ها استفاده و به ضوابط وقت‌گیر و مشکل پشت کنم یا با علم به امکان بروز مشکلات بیشتر در مسیرم، حقوق صنفی جامعه‌ی موسیقی را در نظر بگیرم و حرف بزنم. انتخاب من راه دوم است و ترجیح می‌دهم، آزادگی‌ام را حفظ کنم و انتقادم را با اعلام تحریم جشنواره‌ی فجر خانه‌ی موسیقی با صدای بلند اعلام کنم.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">ستاره‌پرستی نباید سیاست اصلی دولتی باشد که مانیفستش تدبیر و امید است. استعدادهایی که با خلوص در شهرهای دیگر مجبورند به خاطر اشتغال به عشق‌شان موسیقی، با کارگری صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه دارند و زمان ارزشمندشان را قربانی روند طولانی دریافت مجوز کنند. خانم‌هایی که با تغییر مدیریت دفتر موسیقی حضورشان در ساختار موسیقی به طور آشکار کمرنگ‌تر شده، مالباختگان تعاونی مسکن که میلیون‌ها پول پاک‌شان معلق است، همه و همه باید قربانی تاجران موسیقی شوند. آقای مرادخانی! لطفا اتاق فکر پشت جریان برگزاری جشنواره را معرفی کنید که همه بدانیم دلیل این اصرارها چیست.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">آقای مرادخانی! فرض کنیم، ارائه‌ی این همه سند و مدرک و برگزاری جلسات نقد و ارائه‌ی نامه‌ای با بیش از ١٠٠ امضای هنرمندان نخبه درباره کم‌لطفی‌های خانه موسیقی به کنار، هوش و آگاهی خود که بر همه‌ی ما هویداست را قاضی کنید. به نظر شما این‌که معدودی دفتر شما را به جای ضابطه به میانبری برای تسهیل کارشان برگزینند و ضوابط نفسگیر برای بقیه سخت‌تر و سخت‌تر شود، موسیقی به چه سمتی می‌رود؟</p> <p style="text-align: justify;" align="center">غیر از این است که جامعه‌ی هنر به دو دسته‌ی زرنگ و بازنده تقسیم می‌شود؟ چرا روح پاک هنرمندان باید به سیاست آغشته شود و درگیر دودوتا چهارتای کاپیتالیستی شود؟ جشنواره‌ی فجر خانه موسیقی، امسال برای من همین‌جا رسمیت و ارزشش را از دست می‌دهد و اعلام می‌کنم که ترجیح می‌دهم به آیین هنرم سرسپرده بمانم. بیلبوردی که حق داشتنش برای همه، اعم از هنرمند پاپیولار یا کلاسیک یا سنتی، مساوی نیست برای حضور عکس من حرام است.»</p> <p style="text-align: justify;" align="center">شایان ذکر است که چندی پیش علی مرادخانی حکم ریاست جشنواره‌ی موسیقی فجر را به حمیدرضا نوربخش – مدیرعامل خانه موسیقی – داد. از سوی دیگر، گروهی از هنرمندان نسبت به فعالیت اعضای این خانه انتقادهایی را وارد کرده‌اند.</p> text/html 2015-10-01T11:09:14+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com شبنم تهرانی دانلود آهنگ گوزلرین آلدی منی داود آزاد http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1483 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="3"> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="3">با عرض سلام خدمت هنر دوستان و هنرمندان عزیز</font></p> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="3">باز&nbsp;هم با اثر زیبایی از استاد داود آزاد در خدمتتان هستم ولی یک فرق اساسی این اثر این هست که شعر،ترکی هست و استاد با تار ایرانی یک تصنیف تورکی اجرا نموده اند که بسیار زیباست و آواز استاد هم بی نظیره.</font></p> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="3">لازم به ذکر می دانم این اثر از آلبوم «آی ایشیقی»(=نور ماه) استاد انتخاب شده و در آواز بیات شیراز است و توصیه می کنم حتما دانلود کنید و گوش کنید و حتی اگر در امکانتان هست آلبوم را هم از فروشگاه ها می توانید تهیه فرمایید.</font></p> <p><br></p><hr><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="3"> </font><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" size="3">گوزلرین آلدی منی<br>کمنده سالدی منی<br>گئتمه گئتمه گل گوزل یار<br>گئتمه گئتمه گل<br>آمان دیر قویمایین<br>یار گوزدن سالدی منی<br>گئتمه گئتمه گل گوزل یار<br>گئتمه گئتمه گل<br>قوربان آخان گوزونه یار<br>نازلا باخان گوزونه یار<br>یئنه سورمه چکیب سن <br>ائولر ییخان گوزونه<br>گئتمه گئتمه گل <br>گوزلرین مستی نه دیر<br>ائله بیر قصدیمه دیر<br>گئتمه گئتمه گل گوزل یار<br>یار منی اینجیتمکدن <br>بیلمیرم قصدی نه دیر<br>گئتمه گئتمه گل گوزل یار<br>قوربان آخان گوزونه<br>نازلا باخان گوزونه<br>یئنه سورمه چکیب سن <br>ائولر ییخان گوزونه</font></p> <font color="#ff0000"><a title="" href="http://s2.picofile.com/file/7880391719/Getma_gal.mp3.html" target="_blank"> </a><p align="center"><a title="" href="http://s2.picofile.com/file/7880391719/Getma_gal.mp3.html" target="_blank"></a><a href="http://s2.picofile.com/file/7880391719/Getma_gal.mp3.html" target="" title="">لینک دانلود</a></p></font></font></div> text/html 2015-09-27T15:04:06+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . بزرگداشت استاد فقید «فرامرز پایور» برگزار می‌شود http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1482 <p style="text-align: justify;">آیین بزرگداشت استاد فقید «فرامرز پایور» موسیقی دان ایرانی، ردیف دان، آهنگ‌ساز، مدرس و نوازنده سنتور و محقق موسیقی ایرانی با اجرای زنده موسیقی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.</p><p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-88537" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2016/02/1133359-447-b-e1443355179478-370x225.jpg" alt="فرامرز پایور" height="225" width="370"></p> <p style="text-align: justify;">به گزارش خبرنگار «موسیقی ایرانیان»، اجرای زنده موسیقی با هنرمندی گروه خجسته و دونوازی با سازهای سنتی در این آیین اجرا می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;">در آیین بزرگداشت، سوسن اصلانی (سنتور و سرپرست)، محمود باقری الموتی (خواننده)، حسن مکانیکی (نی)، کورش دانایی (تار)، بهنام ارجمندی (عود)، آذین ملکزاده (کمانچه)، مهناز کاشانی (قیچک)، فاطمه سید محمود (تمبک)، عطیه طباطبایی (دف) اعضای گروه موسیقی خجسته به سرپرستی سوسن اصلانی به اجرای قطعاتی از آثار فرامرز پایور می‌پردازند. همچنین اجرای دو نوازی مهدی سیادت (سنتور) با محمد رضا طیار (تمبک) و دو نوازی مهرنوش ذوالفقاری (سنتور) با فاطمه سید محمود (تمبک) از دیگر بخش‌های این برنامه است.</p> <p style="text-align: justify;">فرامرز پایور ۲۱ بهمن سال ۱۳۱۱ در تهران متولد شد. وی در سن ۱۷ سالگی آموزش موسیقی را نزد استاد ابوالحسن صبا آغاز کرد و ظرف مدت شش سال ردیف موسیقی را فراگرفت. در سال ۱۳۴۱برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و موفق به کسب دانشنامه در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه کمبریج شد. پایور نزد استادانی چون عبداله دوامی، موسی معروفی، نورعلی خان برومند به فراگیری ردیف درویش خان و ردیف میرزا عبدالله پرداخت و هارمونی و کمپوزیسیون را در کلاس استاد امانوئل ملیک اصلانیان آموخت. ایشان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی ایرانی و اصلی ترین پایه‌گذار گروه‌نوازی در موسیقی سنتی ایرانی بوده که با خواننده های بنامی چون عبدالوهاب شهیدی، محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و علی رستمیان همکاری داشته است.</p> <p style="text-align: justify;">شایان ذکر است که علاقه مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند روز چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۱۹ به فرهنگسرای ارسباران واقع در حیابان شریعتی، بالا‌تر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، مراجعه کنند.</p> text/html 2015-09-23T19:49:24+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . واگذاری وبلاگ http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1481 <div align="center"><b>این وبلاک واگذارمیشود بابازدیدبالای روزانه برای اطلاع بیشتر باایمیل&nbsp;&nbsp; </b><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp; <br>ssetar2@gmail.com<br><br>درارتباط باشید<br></b></div> text/html 2015-09-23T07:36:26+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . مچ‌اندازی خواننده های پاپ داخلی با ستاره‌های لس‌آنجلسی! http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1480 <img class="alignleft size-medium wp-image-88203" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/09/1235387_655-370x247.jpg" alt="۱۲۳۵۳۸۷_۶۵۵" height="247" width="370"><br><br>کنسرت خوانندگان موسیقی داخلی پاپ ایران در حالی در کشورهای بزرگ دنیا با استقبال مواجه می‌شود که اغلب خوانندگان لس‌ آنجلسی با بحران مخاطب روبه‌رو هستند. <p style="text-align: justify;">شهرام شکوهی خواننده موسیقی پاپ کشورمان تور کنسرت خود را در کشور آمریکا آغاز کرده و مورد توجه مخاطبان زیادی قرار گرفته است.</p> <p style="text-align: justify;">او تور کنسرت خود را از سالن دالبی تئاتر در شهر لس‌آنجلس آغاز کرد، دالبی تئاتر سالنی است که حدود ۳۵۰۰ صندلی دارد و از سال ۲۰۰۲ تاکنون میزبان مراسم اسکار است.</p> <p style="text-align: justify;">البته پیش از شکوهی، بنیامین بهادری هم تور کنسرت‌هایش را در آمریکا آغاز کرده است. این خواننده اجرایش را در سالن مایکروسافت تئاتر یا نوکیا تئاتر سابق واقع در مرکز شهر لس‌آنجلس آغاز کرد و با حضور پرشور مخاطبان در سالنی که گنجایش حضور ۷۱۰۰ مخاطب را دارد، توانایی بالای جوانان موسیقی کشورمان را نشان داد.</p> <p style="text-align: justify;">دی ماه سال گذشته هم محسن یگانه با اجرای پرشورش در همین سالن توانسته بود ظرفیت ۷۱۰۰ نفری این سالن را تکمیل کند و روز باشکوهی را برای ایرانیان مقیم لس‌آنجلس در این سالن رقم بزند.</p> <p style="text-align: justify;">او موفق شد تندیس معتبر این سالن را به‌عنوان یکی از مشاهیر این تالار دریافت کند و تور کنسرت او بارها تمدید شد و ۱٫۵ سال به‌طول انجامید. کنسرت‌های شکوهی تازه آغاز شده و بهادری هم بیش از یک ماه است که در حال برگزاری کنسرت خود در آمریکاست.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>استقبال در خارج مرزها</strong></p> <p style="text-align: justify;">شاید باور چنین آمارهای بالایی از مخاطبان کنسرت‌های پاپ ایرانی خارج از کشور برای برخی دشوار باشد، اما یکی از کنسرت‌گزاران ایرانی خارج از کشور همچنین آمارهایی را تائید کرده و می‌گوید: برخلاف کنسرت‌های موسیقی سنتی که استقبال زیادی از آنها نمی‌شود، موسیقی پاپ ایرانی با استقبال زیادی در خارج از مرزها روبه‌رو می‌شـــود.</p> <p style="text-align: justify;">اظهـارات شکوهی قبل از آغاز تورکنسرت‌هایش هم درباره این موضوع جالب است. او می‌گوید: فکر می‌کنم من اولین نفری باشم که همراه با ارکستری کامل از ایران می‌روم. خواننده‌های زیادی تاکنون از ایران به آمریکا رفته‌ و برنامه اجرا کرده‌اند، اما نهایتا یک یا دو نوازنده از ایران در کنار آنها حضور داشتند. این دوستان یا از حضور نوازنده‌های خارجی بهره بردند یا بعضا کارها را به صورت نیمه زنده و نیمه ضبط شده برگزار کردند. من خیلی به این مساله اعتقاد ندارم زیرا در خارج از کشور خیلی‌ها منتظر هستند چنین مسائلی را ببینند و بگویند اجرای فلان خواننده کلا کامپیوتری بود. او ادامه می‌دهد: مدت‌هاست اجرای خواننده‌های مشهور به لس‌آنجلسی دیگر زنده نیست و پلی‌بک است.</p> <p style="text-align: justify;">حتی گفته می‌شود در بعضی موارد صدای خواننده را هم پخش می‌کنند و لب می‌زنند. سال گذشته در پنج شهر کانادا برنامه داشتیم و همه به چشم دیدند که ارکستر شش نفره ما همگی ساز زدند و به چشم دیدند که همه چیز به صورت زنده اجرا می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>بحران‌های داخلی و خارجی موسیقی ایرانی</strong></p> <p style="text-align: justify;">ارجمند در این باره می‌گوید: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور برای شنیدن موسیقی سنتی ایران انگیزه‌های نوستالژیک دارند و تکرار این دسته از آثار در غربت برایشان دلنشین خواهد بود. وقتی هم شرایط برای حضور و اجرای ارکستر ملی در دیگر کشورها فراهم نباشد طبعا این ریزش مخاطب به‌طور مداوم ادامه پیدا می‌کند. مطمئن هستم اگر شرایط برای حضور و اجرای فرهاد فخرالدینی و ارکستر ملی در دیگر کشورها فراهم شود با استقبال خوبی مواجه خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">او ادامه می‌دهد: بخش دیگری از کنسرت‌ها که مورد توجه این مخاطبان بود اجرای چهره‌هایی چون محمدرضا شجریان و شهرام ناظری بود. اما طی چند سال گذشته از اجراهای همین چهره‌ها هم استقبال خوبی نشده است. این استادان در دوره طلایی کارشان بسیار مورد توجه بوده‌اند و تا زمانی که آثارشان پویایی خود را حفظ کرده بود برای مخاطبان جذابیت داشت. وقتی آهنگسازی و گروه قوی نباشد، خواننده هر قدر هم قوی باشد کم‌کم بحران مخاطب دوباره پیش خواهد آمد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>موسیقی آدامسی</strong></p> <p style="text-align: justify;">به گفته پیروز ارجمند، آهنگساز و مدیرکل پیشین دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسیقی که ایرانی‌های خارج از کشور تولید می‌کنند، را می‌توان موسیقی آدامسی نامید. این موسیقی‌ها یک بار کاربرد دارند و حتی تاریخ مصرفشان از یک روز هم کمتر شده است.</p> <p style="text-align: justify;">پیش از این نیز بارها ارجمند و دیگر کارشناسان و فعالان موسیقی از کم‌رونق شدن کنسرت خوانندگان لس‌آنجلسی در کشورهای همسایه و کم‌توجهی مردم به آثار آنان سخن گفته‌اند. این اتفاق در شرایطی که موسیقی پاپ ایرانی پیشرو بوده و هر ایرانی در داخل و خارج کشور امکان حضور در کنسرت‌های این خوانندگان را دارد، کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.</p> text/html 2015-08-31T14:33:09+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . آخرین وضعیت جسمانی استادمحمدرضا شجریان http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1479 <p style="text-align: justify;" align="center"><img class="size-medium wp-image-56543" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/06/10409302_10152497742545349_7785339278898258987_n-260x370.jpg" alt="استاد محمدرضا شجریان" height="370" width="260"></p><p style="text-align: justify;" align="center">استاد شجریان درگیر یک آنفلونزای بسیار شدید شده بودند که متاسفانه در نهایت باعث عفونت شدید ریه‌ی ایشان شده و همین مساله مشکلاتی را برایشان به وجود آورده و منتهی به بستری شدنشان در بیمارستان شده است؛ اما خوشبختانه مشکلی جدی وجود ندارد و انشاالله تا اواخر هفته‌ی جاری از بیمارستان مرخص خواهند شد.»</p> <p style="text-align: justify;" align="center">این را حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه‌ی موسیقی می‌گوید. او به شکل قوی تمامی شایعاتی را که در این مدت حول بیماری خسروی آواز ایران شکل گرفته بود را رد و تاکید می‌کند که مساله‌ای نگران‌کننده درباره‌ی وضعیت سلامتی ایشان وجود ندارد.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">در این میان اما سعید فرج‌پوری آهنگساز و نوازنده‌ی کمانچه- که هم‌اکنون در کانادا به سر می‌برند، درباره‌ی دلیل لغو برنامه‌ی استانبول که با شایعات بسیاری همراه بود، توضیح می‌دهد: «آن برنامه تنها به خاطر ناآرامی‌هایی که در کشور ترکیه وجود داشت، لغو شد و در آن زمان استاد در شرایط جسمانی مناسبی قرار داشتند. در واقع دلیل علاقه‌ی ایشان به اجرای برنامه در ترکیه، صرفا فراهم شدن امکانات بیشتری برای همراهی با مخاطبان ایرانی است.»</p> <p style="text-align: justify;" align="center">او البته ادامه می‌دهد کسانی که با اجرای برنامه‌ی استاد شجریان مخالفت می‌کنند و ایشان را ممنوع‌الکار کرده‌اند، باید در برابر تاریخ این سرزمین پاسخگو باشند:‌ «ایشان بدون شک یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی در چندین دهه‌ی گذشته است، با این حال عده‌ای بدون آنکه مصلحتی را در نظر گرفته باشند، ایشان را ممنوع‌الکار کرده‌اند. این در حالی است که استاد شجریان، علاقه‌ی بسیاری دارند تا این رپرتوار را که ما آماده کرده‌ایم در ایران اجرا کنند و تمام تلاش‌هایشان را در این زمینه کرده‌اند.»</p> <p style="text-align: justify;" align="center">این نوازنده‌ی کمانچه و آهنگساز می‌گوید که دولت با وجود تمام قول‌های مساعدی که در ابتدای فعالیت خود برای ادامه‌ی فعالیت‌های آقای شجریان انجام داد، در این میان بدقولی کرده‌ است و او نیز باید پاسخگوی تاریخ باشد.»</p> <p style="text-align: justify;" align="center">این در حالی است که دیروز «حسین نوش‌آبادی» – سخنگوی وزیر ارشاد – در جلسه‌ی مطبوعاتی خویش تنها به گفتن این جملات بسنده کرد که:‌ «در مورد این خواننده، ما آرزو می کنیم به زودی سلامت‌اش را کسب کند و نتایج پیگیری های درمانی‌اش هم مثبت باشد. ما همیشه خواهان این بوده ایم که هنرمندان کشورمان در شرایط خوبی به سر ببرند و برای ایشان هم آرزوی سلامتی می کنیم.»</p> <p style="text-align: justify;" align="center">در این میان اما بخش خبری بیست و سی در اقدامی غیرمنتظره، تصاویری از محمدرضا شجریان در بیمارستان پخش کرد و گزارشی از آخرین وضعیت جسمانی استاد شجریان ارایه داد و ایشان را به عنوان استاد موسیقی خطاب و عنوان کرد که او در دهه‌های گذشته چندین اثر خلق کرده است. این اقدام غیر منتظره بیست و سی، در پی ممنوعیت پخش آثار خسروی آواز ایران در ۶ سال گذشته است، به شکلی که حتی با وجود درخواست‌های فراوان مردم،‌ «ربنا»ی ایشان نیز پخش نشده است.</p> text/html 2015-08-31T08:18:04+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . همکاری وزیران برای مقابله با دانلود غیرمجاز! http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1478 <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-86168" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/08/1802519-370x247.jpg" alt="محمود واعظی" height="247" width="370"></p><p style="text-align: justify;">وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی کامل برای همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع معضل دانلود غیرقانونی آثار فرهنگی هنری خبر داد.</p> <p style="text-align: justify;">محمود واعظی با اشاره به ضرر و زیان مالی فراوانی که شرکت های تولیدکننده آثار سینمایی و موسیقایی از دانلود غیر قانونی آثارشان متحمل می شوند، توضیح داد: متاسفانه موضوع دانلود غیرقانونی فقط معطوف به موسیقی نمی شود و این معضل طی سال های اخیر متوجه تولیدکنندگان آثار سینمایی نیز شده است.</p> <p style="text-align: justify;">وی ادامه داد: ما پیرامون این موضوع بسیار با اهمیت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسات و صحبت های متعددی داشته‌ایم و به تازگی هم درباره بحث محتوا یک کمیته ای درست شده که به طور مستقیم شامل این موضوع نمی شود. به هر حال ما آمادگی کامل داریم که هر نوع همکاری که مورد توجه عزیزان هنرمند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، انجام دهیم.</p> <p style="text-align: justify;">وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان بیان کرد: به اعتقاد من با همکاری مناسبی که می تواند میان دو نهاد دولتی انجام پذیرد به طور حتم ماجرای دانلود غیرقانونی آثار فرهنگی هنری دارای مجوز نیز حل می شود. من باز هم تاکید می کنم که وزارت ارتباطات آمادگی هر گونه مساعدت و همکاری را با هنرمندان دارد که بتوانیم هرچه زودتر نسبت به ریشه کردن معضل دانلود غیرقانونی آثار موسیقایی و سینمایی اقدامات لازم را انجام دهیم.</p> text/html 2015-08-27T18:32:28+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . از اینستاگرام هنرمندان چه خبر؟ http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1477 <h1>هنرمندان حوزه موسیقی درباره مرگ قهرمان پرورش اندام چه گفتند؟</h1><p>علیرضا عصار،امید حاجیلی،علی ثابت،سینا سرلک،علی اصحابی، شهرام شکوهی، سیامک عباسی و.. از جمله هنرمندان حوزه موسیقی هستند که نسبت به مرگ قهرمان پرورش اندام در صفحه اجتماعی شان واکنش نشان دادند.</p><p><br></p><p>شب بود که شایعه فوت بیت ا. عباسی قهرمان پرورش اندام جهان با گذشت یک روز رفتن به کما در پخش شد و با گذشت چند ساعت در نیمه های شب این شایعه رنگ حقیقت به خود گرفت و تا دم دم های صبح تمام عکس های شبکه اجتماعی پر از پیام های تسلیت شد. در این میان برخی از هنرمندان حوزه موسیقی به این اتفاق واکنش نشان داده و ناراحتی خود را با هوادارانشان به اشتراک گذاشتند: </p><p style="text-align: justify;"><strong>علیرضا عصار</strong></p> <p style="text-align: justify;">قهرمان خداحافظ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>علی اصحابی</strong></p> <p style="text-align: justify;">باورم نمی شود، خدایش بیامرزد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>شهرام شکوهی</strong></p> <p style="text-align: justify;">درگذشت بیت ا.. عباسپور عزیز یکی از افتخارات ورزش ایران و تنها راه یافته به مسابقات مستر المپیا را به همه ایرانیان و ایران دوستان تسلیت می گویم. از صمیم قلب برای روحش آمرزش و برای بازماندگانش صبر و تحمل آرزو می کنم.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>امید حاجیلی</strong></p> <p style="text-align: justify;">افتخار کشورمان دیگر نیست. روحت شاد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>علی ثابت</strong></p> <p style="text-align: justify;">خدایش بیامرزد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>سینا سرلک</strong></p> <p style="text-align: justify;">خداحافظ قهرمان عزیز.روحت شاد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>سیامک عباسی</strong></p> <p style="text-align: justify;">خداحافظت باشد آقای قهرمان.</p> text/html 2015-08-24T08:50:39+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . زادروز استاد «حسین علیزاده» http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1476 امروز یکم شهریور ماه، زادروز استاد «حسین علیزاده» است، آهنگ ساز، ردیف‌دان، پژوهش گر و نوازنده تار و سه تار ایرانی و نامزد دریافت ۳ جایزه گرمی که تازه ۶۴ ساله شد و پس از این نیز با قدرت تمام در صحنه برای دوستدارانش هنرنمایی خواهد کرد. <p style="text-align: justify;">علیزاده از چهره‌های تحسین‌شده موسیقی فیلم در ایران به شمار می‌آید و آثاری چون دلشدگان (۱۳۷۰)، گبه (۱۳۷۴)، زشت و زیبا (۱۳۷۷)، زمانی برای مستی اسب‌ها (۱۳۷۸)، لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند (۱۳۸۶)، آواز گنجشک‌ها (۱۳۸۷) و ملکه (۱۳۹۰) از ساخته‌های اوست. وی با کسب ۴ سیمرغ بلورین برای فیلم‌های گبه، زشت و زیبا، آواز گنجشک‌ها و ملکه، مشترکاً به همراه مجید انتظامی برنده بیشترین سیمرغ بلورین در بخش بهترین موسیقی متن از جشنواره فیلم فجر می‌باشد.</p> <p style="text-align: justify;">«حسین علیزاده» سال ۱۳۳۰ در منطقه سید نصر الدین بازار تهران از پدری اهل ارومیه و مادری اهل اراک متولد شد، پس از تحصیل در هنرستان موسیقی به دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت و هم‌زمان در مرکز حفظ و اشاعهٔ موسیقی به یادگیری و اجرای کنسرت پرداخت. او نزد هوشنگ ظریف، حبیب‌الله صالحی، محمود کریمی، علی اکبر شهنازی، داریوش صفوت، نورعلی برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبدالله دوامی موسیقی آموخته‌ و در سال‌های آغازین دههٔ ۱۳۶۰ خورشیدی در دانشگاه آزاد برلین نیز تحصیل کرده‌است.، وی در سال ۱۳۴۷ عضو ارکس‌تر رودکی بود. دو کنسرت او در جشن هنر شیراز آغاز راه ایشان به عنوان یکی از وزنه‌های موسیقی ایرانی بود. او با عضویت در کانون چاووش همراه با دیگر استادان موسیقی ایران از جمله محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان آثار جاودانه‌ای در موسیقی ایران به نام مجموعه آلبوم‌های چاووش اجرا کرد و نیز با آموزش به هنرجویان موسیقی تأثیر مهمی در تربیت موسیقی‌دانان و نوازندگان پس از انقلاب گذاشت. جالب است بدانید علیزاده در اوایل دههٔ هفتاد ریاست هنرستان موسیقی را بر عهده داشت.</p> <p style="text-align: justify;">این استاد موسیقی ایرانی هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است و تا سال ۱۳۸۴ با محمدرضا شجریان در قالب گروهی چهار نفره همراه با کیهان کلهر و همایون شجریان به برگزاری کنسرت و اجرای برنامه در کشورهای مختلف مشغول بود.</p> <p style="text-align: justify;">سال پیش مستندی با عنوان «به تماشای آب‌ها» از طریق شبکه bbc پخش شد که مروری بر زندگی و آثار حسین علیزاده دارد، در ادامه می‌توانید&nbsp; نسخه کامل این ویدئو که به مناسبت زادروز استاد علیزاده بازنشر می‌شود را دانلود کنید و در صورت تمایل آنلاین ببینید، تهیه کننده و کارگردان این اثر علیرضا میراسدالله است و علی فراهانی نیز به عنوان تدوین کننده با ایشان همکاری کرده است.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://musiceiranian.ir/download/video/9301/Be-tamashaye-abha-alizadeh.mp4" target="_blank"><span style="background-color: #008080; color: #ffffff;"><strong><span style="background-color: #ff9900;">+</span> دانلود «به تماشای آبها»</strong></span> </a>(با کیفیت مناسب و به صورت MP4 – حجم فایل ۱۶۰ مگابایت است)</p> text/html 2015-08-06T12:33:44+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . دوضربی افشاری http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1472 نت و اجرای قطعه دوضربی افشاری&nbsp; <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #404040; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align="right"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="rtl" lang="AR-SA">نت و اجرای آهنگ دو ضربی افشاری درادامهدانلودکنید</span></font></font> text/html 2015-08-03T11:02:10+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . پکیج طلایی استاد محمد رضا شجریان http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1471 <div align="center"><h1 class="titr11" style="margin:7px; font-size:18px; line-height:24px; font-family:Tahoma, sans-serif;"> <a href="http://baba-shop.ir/85903-پکیج-طلایی-استاد-محمد-رضا-شجریان?bz=63393" target="" title="">پکیج طلایی استاد محمد رضا شجریان</a></h1><p><a href="http://baba-shop.ir/85903-پکیج-طلایی-استاد-محمد-رضا-شجریان?bz=63393" target="" title=""><img data-click="imgclk" data-id="85903" src="http://d20.ir/Upload/8e8ca3bb/7c4b4d1d/Package Shajarian.jpg" alt="پکیج طلایی استاد محمد رضا شجریان" height="211" width="319"></a></p></div> text/html 2015-07-30T12:16:13+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . عیادت همایون شجریان از بهنام صفوی http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1470 <img class="size-medium wp-image-83265" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/07/11059487_456623064518530_6311455600348312896_n-370x366.jpg" alt="بهنام صفوی و همایون شجریان" height="366" width="370"><br>در پی بهوش آمدن «بهنام صفوی»، خواننده موسیقی پاپ کشورمان و خارج شدن از مراحل بیهوشی پس از عمل و بهبودی نسبی او، «همایون شجریان» خواننده بنام موسیقی ایرانی به عیادت این خواننده رفت. <p style="text-align: justify;">&nbsp;با مهیا شدن امکان دیدار دوستان و هنرمندان این عرصه با بهنام صفوی، چهره های شناخته شده موسیقی پاپ و دیگر هنرمندان و نزدیکان با این خواننده محجوب ملاقات کرده و عکس های یادگاری از این عیادت ها در برخی فضاهای مجازی به انتشار میرسد که دلگرم کننده هواداران این خواننده و شاید همه مردم ایران باشد.&nbsp;همایون شجریان هم به عیادت بهنام صفوی رفته و لحظاتی هرچند اندک را به گفتگو با او سپری کرد.</p> <p style="text-align: justify;">بهنام صفوی در حال حاضر همچنان تحت مراقبت است و دوره های فیزیوتراپی و مراحل درمانی لازم دیگر را طی می کند.</p> <p style="text-align: justify;">شایان ذکر است که ۲۹ تیر ماه سال جاری تاریخ عمل جراحی حساس این خواننده محجوب موسیقی پاپ بود که با موفقیت تیم پزشکی به پایان رسید و بعد از &nbsp;بهوش آمدن و استراحت بیشتر در بخش مراقبتهای ویژه، با تایید پزشک متخصص این خواننده به بخش منتقل شد.</p> <p style="text-align: justify;">علی مرادخانی، فرزاد طالبی، سرپرست دفتر موسیقی، محمدرضا خانزاده و شهرام شکوهی، احسان خواجه امیری، سعید شهروز، بابک جهانبخش، علی ضیا، مسعود امامی، شهاب رمضان، انوشیروان تربتی‌نژاد، سیروان خسروی، زانیار خسروی، امیر یگانه، سید محمد کاظمی، مهدی یغمایی، مصطفی پاشایی، علی ایلیا، عمو قناد، نیما علامه، محمدرضا زارع، ایمان ذاکری (درامِر قبلی ارکستر بهنام)، آقای کشاورز (تهیه‌کننده تلویزیون)، فریبا باقری (مجری شبکه پنج)، رضا حیدری (تهیه‌کننده تلویزیون) و عماد طالب زاده از جمله مسؤولان و هنرمندانی بودند که در طول این مدت به ملاقات بهنام صفوی آمده و بسیاری از آنها بطور مداوم و جدی پیگیر وضعیت این خواننده بودند و حتی اعلام آمادگی برای کمکهای مالی کردند. و نکته با ارزش دیگر حضور هواداران و مردمی بود که شاید بهنام صفوی هیچ آشنایی با آنها نداشته اما حتی در زمانی که ملاقات ممنوع بوده دورادور او را میدیند و از وضعیت او جویا میشدند.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> text/html 2015-07-30T11:57:50+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . کنسرت‌های «احسان خواجه‌امیری» در غرب کشور http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1467 <p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-83306" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/07/Ehsan-Khaje-Amiri-Sanandaj-94-05-111-e1438232960587-370x214.jpg" alt="احسان خواجه امیری" height="214" width="370"></p><p style="text-align: justify;">«احسان خواجه امیری» خواننده آلبوم «پاییز، تنهایی» تور کنسرت‌های تابستانی خود را طی روزهای آتی با اجرای زنده در سه استان غربی کشور دنبال می‌کند.</p> <p style="text-align: justify;">به گزارش خبرنگار «موسیقی ایرانیان»، «احسان خواجه امیری» با همراهی گروهش به رهبری «هومن نامداری» و مدیریت «علی جعفری» در شهرهای همدان، سنندج و کرمانشاه روی صحنه می‌رود.</p> <p style="text-align: justify;">این خواننده محبوب جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ در سالن «بوعلی» همدان کنسرت برگزار می‌کند. سپس ۱۱ مرداد ماه در «مجتمع امام خمینی سنندج» برای هموطنان کرد هنرنمایی می‌کند. «کرمانشاه» مقصد بعدی خواجه‌امیری و گروهش خواهد بود. کنسرت احسان در کرمانشاه با استقبال زیادی از سوی مخاطبین روبرو شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، پس از تمدید این برنامه، خواجه امیری در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ برای کرمانشاهی‌ها خواهد خواند.</p> <p style="text-align: justify;">او در این کنسرت‌ها، قطعاتی از آخرین آلبوم منتشر شده‌اش (پاییز، تنهایی) را همراه با قطعاتی از آلبوم «عاشقانه‌ها» و گلچینی از آثار قدیمی‌تر به اجرا در خواهد آورد.</p> <p style="text-align: justify;">تمامی این برنامه‌ها طی دو سانس در هر شب (۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰) برگزار خواهند شد. بلیت‌های کنسرت همدان از ۶۵ تا ۸۰ هزار تومان، سنندج از ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان و کرمانشاه از ۴۵ تا ۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و از سایت ایران کنرت قابل خریداری است. این برنامه‌ها توسط موسسه «پرده سیزدهم» و به تهیه‌کنندگی «یوسف ناصری» برگزار خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;">گفتنی است کنسرت این خواننده در پایتخت احتمالاً اوایل مهرماه سال جاری برگزار می‌شود. تاریخ دقیق این برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد. خواجه امیری تا پیش از کنسرتش در تهران، قطعه‌ی جدیدی نیز منتشر خواهد کرد.</p> text/html 2015-07-27T07:30:41+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . آموزش جامع تصویری سه تار از مبتدی تا حرفه ای http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1466 <div align="center"><a href="http://baba-shop.ir/buy-checkout.php?code=111&amp;vendor=548&amp;bz=63393" target="" title=""><img src="http://matin0935.persiangig.com/image/baba-shop/3tar.jpg" data-click="imgclk" data-id="39025" dir="rtl" alt="آموزش جامع تصویری سه تار از مبتدی تا حرفه ای" height="295" border="0" vspace="3" width="370"></a><br>روی تصویرکلیک فرمایید<br></div> text/html 2015-07-01T16:41:12+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com سه تار . رویگری شایعه مرگ خود را تکذیب کرد http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1465 <p style="text-align: justify;" align="justify">«رضا رویگری» خواننده و بازیگر سرشناس عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون با ابراز تاسف از شایعه هایی که بتازگی درباره مرگ او مطرح شده است، گفت: «من هنوز زنده ام.»<img class="size-medium wp-image-80581" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2015/07/roygari-370x197.jpg" alt="رضا رویگری" width="370" height="197"></p> <p style="text-align: justify;" align="center">فضای مجازی به همان اندازه که برای ایرانیان فضایی است برای تبادل لطیفه ها و جوک های بعضا تکراری برای برخی از شایعه سازان نیز فضای جالبی است برای شایعه پردازی.</p> <p align="center">شایعه پراکنی در این فضا نیاز زیادی به دسترسی به اطلاعات دست اول ندارد و همین که فانتزی سازی تان قوی باشد به راحتی می توانید شایعاتی عجیب و غریب را در این محیط پراکنده سازید.</p> <p align="center">برای همین است که هرازگاه خبر مرگ هنرمندانی چون محمدعلی کشاورز در این فضا می پیچد و بلافاصله نیز از سوی خود این هنرمندان یا خانواده اشان تکذیب می شود.</p> <p align="center">در تازه ترین مورد نیز، چند روزیست خبر درگذشت رضا رویگری در شبکه های اجتماعی پیچید و همین باعث شد واکنش وی شد.</p> <p style="text-align: justify;" align="center">رویگری در گفتگویی با انتقاد از آنها که خبر مرگ او را منتشر می کنند، گفت: «نمی دانم واقعا دوست دارند من به آن دنیا سفر کنم یا آن که از روی بیکاری است که دست به انتشار چنین شایعاتی می زنند. دلیل اش هر چه که باشد من هنوز زنده ام و در کنار همسرم روزگار می گذرانم.»</p> <div align="center"><br></div> <div class="post" align="center"> <strong> </strong><br></div> text/html 2015-06-30T13:53:19+01:00 setarbehrouz.mihanblog.com شبنم تهرانی «سیمین غانم» در تهران می‌خواند http://setarbehrouz.mihanblog.com/post/1464 <img class="size-medium wp-image-55847" src="http://musiceiranian.ir/images/news-pic/2014/06/Singers-346-281x370.jpg" alt="سیمین غانم" width="281" height="370"><br><br>کنسرت ویژه بانوان «سیمین غانم» هنرمند بنام موسیقی ایران در تالار وحدت به روی صحنه می رود و این خواننده با همراه گروهش به اجرای قطعاتی از آثار گذشته و همچنین آثار جدید می‌پردازد. <p style="text-align: justify;">&nbsp;این کنسرت در روزهای ۳۱ تیرماه و ۱، ۲ و ۹ مردادماه ساعت ۱۵ در تالار وحدت برگزار خواهد شد و غانم در این برنامه قطعات خاطره‌انگیزش را همچون «ستاره»، «بی‌قرار»، «حلقه» و «گل پامچال» را برای دوستدارانش اجرا می کند.</p> <p style="text-align: justify;">شایان ذکر است که بخشی از عواید حاصل از برگزاری این کنسرت به خیریه فیروزنیا اهدا خواهد شد.</p>